Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/19

Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów. http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl/32/-/asset_publisher/Rv5P/content/zarzadzenie-nr-iv-13-2018-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-2018-2019-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-publicznych-szkolach-podstawowych-oraz-do-klas?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl%2F90%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BVbe%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1...

Zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/18

Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów http://www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl/32/-/asset_publisher/Rv5P/content/040-zarzadzenie-nr-iv-40-2017-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-bodzechow-na-rok-szkolny-2017-2018?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl%2F85%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BVbe%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 ...

Zarządzenie WGB dot. rekrutacji

Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów. http://www.ugb.pl/caly_art/?id_art=1968