Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Chmielów, dnia 20.12.2013r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie ul. Spacerowa 2 informuje, że: W dniu 20 12. 2013 r. o godz. 10. 00 została rozpatrzona oferta na zadanie pn: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych” W...

Zaproszenie do złozenia oferty na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku 2014.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest wyższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 6.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro stosowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie Nr …/20.. Chmielów,...