Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut PSP w Chmielowie

S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w Chmielowie Spis treści Podstawy prawne 3 ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 6 Cele i zadania oddziału przedszkolnego 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje 10 ROZDZIAŁ IV Organizacja szkoły 16 ROZDZIAŁ V Nauczyciele i inni...